برچسب: تعبیر کباب در خواب

کباب

  کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف...