برچسب: تعبیر کاگل

کاه گل

  دیدن کاه گل در خواب خوب نیست به خصوص اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد. اندودن بام...