برچسب: تعبیر فرار کردن در خواب

فرار کردن

  تعابیری که معبرین کهن و اسلامی برای فرار کردن و گریختن بیان کرده‌اند نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات...