برچسب: تعبیر رفتن به قبرستان

قبرستان

    ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قبرستان، ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی می‌باشد که دین و دنیای آن‌ها...