برچسب: تعبیر خواب کبوتر

کبوتر

  کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر...