برچسب: تعبیر خواب کاج

کاج

  کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد...