برچسب: تعبیر خواب ژاله

ژاله

  ژاله به معنی شبنم، تگرگ، قطره‌ی باران، باران است و تعبیر آن در خواب با این کلمات مترادف است....