برچسب: تعبیر خواب نعل

نعل

  نعل، از قدیم ترین ایام، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسیاری از اقوام، نعل...