برچسب: تعبیر خواب مسجد

مسجد

  مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در...