برچسب: تعبیر خواب قیچی

قیچی

  قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و...