برچسب: تعبیر خواب قابلمه

قابلمه

  در این جا منظور از قابلمه دیگی است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و...