برچسب: تعبیر خواب طشت

طشت

  طشت زنی است نزدیک به بیننده خواب که جوابگوی نیازهای او می تواند باشد. او هم می تواند خادم...