برچسب: تعبیر خواب شاسی

شاسی

  اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند. شاسی...