برچسب: تعبیر خواب ساق پا

ساق

  از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که ( ساق در خواب عمر است) یا مردان را زن...