برچسب: تعبیر خواب ساعت

ساعت

  در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب...