برچسب: تعبیر خواب ساطور

ساطور

  ابن سیرین نوشته ساطور در خواب مردی شجاع و قاطع است که کارها را آسان کند. ساطور وسیله ای...