برچسب: تعبیر خواب زیره

زیره

  دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد. استشمام بو و عطر زیره در...