برچسب: تعبیر خواب زهر

زهر

  معبران معتقدند که زهر مال حرام است ولی بهترین توجیه را از امام صادق علیه السلام روایت می کنند...