برچسب: تعبیر خواب رمال

رمال

  رمال مردی است فریب کار و دروغ گو که شما را به راه گناه و خطا می کشاند. چنانچه...