برچسب: تعبیر خواب ران

ران

  ران دارایی و مال و چیزهایی است که بر آن متکی هستید یا طی سالیان گرد آورده اید. حتی...