برچسب: تعبیر خواب رادیو

رادیو

  رادیو دوستی است که فقط حرف می زند ولی گوش شنوا ندارد. نصیحت می کند اما هیچ استدلالی را...