برچسب: تعبیر خواب با حرف ی

یوز

  یوز، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ . این حیوان در خواب به دشن تعبیر می...

ینگه

  اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. در...

یشم

  یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل،...

یخ

  یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن...

یاقوت

  دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است...

یاسمین

  ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو...