برچسب: تعبیر خواب با حرف ژ

ژله

  خوردن ژله در خواب ، علامت آن است که با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد ....

ژاکت

  برای فهمیدن تعبیر ژاکت در خواب بهتر است تعابیر لباس و جامعه را مرور کنیم: جامه معنی عام دارد....

ژیلت

  تعبیر خواب تراشیدن ریش با ژیلت اصلاح صورت در خواب تعابیر مختلفی دارد که بهتر است در صفحه تعبیر...

ژاله

  ژاله به معنی شبنم، تگرگ، قطره‌ی باران، باران است و تعبیر آن در خواب با این کلمات مترادف است....