برچسب: تعبیر خواب با حرف ل

لخت بودن

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را...

لاله

لطفاً به حرف ش و تعبیر شقایق مراجعه کنید. شقایق گل اشک و ندبه و در عین حال پاکی و عصمت...

لب

  تعبیر خواب لب : لب بالائی انسان ساکن است و لب زیرین حرکت می کند. تلفظ بعضی از اصوات...

لاک پشت

  لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و...

لامپ

  دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر...

لاستیک

  لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا...

لباس

  دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف...

لبخند

لطفاً به حرف خ و تعبیر خنده مراجعه کنید.