برچسب: تعبیر خواب با حرف ظ

ظرف

  باديه دو معني دارد. يکي به معني صحراست و ديگري ظرفي که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مايعات را در آن مي ريزند… در مورد نخست به همين قسمت کلمه بيابان مراجعه...