برچسب: تعبیر خواب با حرف ظ

ظرف

  بادیه دو معنی دارد. یکی به معنی صحراست و دیگری ظرفی که در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مایعات...