برچسب: تاثیر استرس بر کمر درد

استرس و فشار روانی با بدن ما چه می‌کند؟

هر چند استرس ممکن است بعضی‌ وقت‌ها مفید باشد و ما را مجبور به انجام کارهای عقب افتاده یا تصمیم‌گیری سریع در موقعیت‌های خطرناک کند، اما مسلما حس خوبی ندارد. استرس و نگرانی زیاد...