برچسب: ازدواج

دلیل رفتن به مشاوره قبل از ازدواج

مسئله و دغددغه اصلی‌ای که در امر مشاوره پیش از ازدواج به‌ویژه در کشور ما اتفاق می‌افتد، درک‌نکردن مسئله «چرایی...