برچسب: آغاز رشد قدی کودک

اگه فرزند قد بلند دوس دارید،بخوانید!

در این خصوص اهمیت ژنتیک در رشد قد افراد بر کسی پوشیده نیست اما دانشمندان دریافته اند که کوتاهی قد با عوامل تعجب برانگیزی همچون اختلالات عاطفی و عدم برخورداری از مهر و محبت...