برچسب: آش شله‌قلمکار پزشکی

طنز

آش شله‌قلمکار پزشکی!

وضعیت سلامت و درمان در کشور ما اگر بیست نباشد دیگر کم کم نوزده و نیم است(منطقی هستم، شما هم منطقی باشید).حال ممکن است گاهی اوقات(فرض محال!) از داخل معده شما صدای آهنگ فیلم...