پ پ

برچسب: آسمان

اگر ماه نباشد چه می شود؟

اگر ماه نباشد چه می شود؟ ماه نقش بسیار مهمی در فرهنگ، زبان و تفکرات انسان‌های زمینی ایفا می‌کند، اما نبود آن چه تفاوتی برای زمینیان ایجاد خواهد کرد؟ نخستین پدیده‌ای که رخ خواهد...

روز

  امام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترين روزها روز آدينه است و … بعد از آدينه دوشنبه و پنجشنبه ديدن روز در خواب...