برچسب: آتش‌ بس

آتش‌ بس برای همیشه!

یكی از بزرگترین مبارزه طلبی های ارتباط همسران طرز برخورد صحیح با تفاوت ها و اختلاف سلیقه هاست. اغلب یك اختلاف عقیده جزیی در یك گفتگو، بدون هیچ پیش زمینه و هشدار قبلی، تبدیل...