برچسب: آب

ده علامت که نشان می‌‌‏دهد آب کافی نمی‌‌‏نوشید !

  (Franck Fife/AFP/Getty Images) هیداراته نگه داشتن بدن برای سلامت بسیار مهم است. با این که بیش‌‌‏از ۷۰ درصد بدن انسان حاوی آب است، اما بدن همواره به آب نیاز دارد. این درحالی است...