برچسب: آب اقیانوس

اگر ماه نباشد چه می شود؟

اگر ماه نباشد چه می شود؟ ماه نقش بسیار مهمی در فرهنگ، زبان و تفکرات انسان‌های زمینی ایفا می‌کند، اما نبود آن چه تفاوتی برای زمینیان ایجاد خواهد کرد؟ نخستین پدیده‌ای که رخ خواهد...