دسته: اس ام اس مناسبتی

اس ام اس شب قدر

اگر سربشکند جا دارد امشب ندانم سر چه سودا دارد امشب غریب یثرب و مظلوم کوفه هوای کوی زهرا دارد...

ولنتاین

  ولنتاین روز عاشقی با غریبه ها نیست روز تمام کسانیست که کنارشان درگیر آرامشیم   متن های زیبا مخصوص...