دسته: مجله زنان

هیستروسالپنگوگرافی یا عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم

برای بررسی علت تأخیر باروری، باید سلامت اندام­‌های تولید­مثل مورد ارزیابی قرار گیرند. یکی از روش­‌های تشخیصی هیستروسالپنگوگرافی است. در...