دسته: تعبیرخواب

لامپ

  ديدن لامپ در خواب تعابير خوب و گسترده اي دارد. اگر در خواب ببينيد لامپي را به يک سر...

لاستیک

  لاستيک غير از (تاير) اتومبيل است. البته تاير را هم از لاستيک درست مي کنند اما لاستيک در اينجا...

لباس

  دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف...

لبخند

لطفاً به حرف خ و تعبیر خنده مراجعه کنید.  

کلید

  داشتن کليد در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانيد به مدد کليد قفل در بسته اي را بگشائيد و...

کلاغ

  کلاغ در خواب هاي ما شوم و بد يمن نيست اما از جمله پرندگاني است که ديدنش خوب شناخته...

کفش

  کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر...

کفتار

  همان طور که مي دانيد کفتار جانوري است وحشي و مردار خوار و کثيف و متعفن که ديدنش در...

کشتی

  کشتي پايگاهي است که بر آن قرار مي گيريم تا از آب بگذريم. آب خود آيت رحمت است و...

کرکس

  ديدن کرکس در خواب به هيچ وجه خوب نيست. کرکس دشمني است بدخواه و صبور که سال ها انتظار...