دسته: اخبار روزانه

نرخ جدید جرایم رانندگی ۹۷

  اینفو: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه جرایم رانندگی باید معقول و متعارف افزایش یابد بر ضرورت اعمال...