طالع بینی کامل متولدین فصل پاییز

 

متولدین مهر ماه

علامت طالع بینی مهریها… منظور متولدین مهرماه هستند، با مهری خانمها اشتباه نگیرید!- ترازو است. اصلاً فکر نکنید که چون مهریها چنین چیزی علامت طالعبینیشان است پس میروند ترازو فروش و یا قاضی دادگاه میشوند نه، نمیشوند و اغلبشان هم تا سنین سی سالگی بیکار هستند. پس اگر مأمور یک پارک هستید و میبینید که درست در وسط هفته عدهای آمدهاند و دارند فوتبال بازی میکنند، تصور نکنید که این بازی از مجموعه مسابقات لیگ برتر است که دارد در پارک شما برگزار میشود، بلکه بدانید همه آنها متولد مهرماه هستند و از سر بیکاری آمدهاند آنجا و دارند فوتبال بازی میکنند. ستاره مهریها زهره است و به همین دلیل اغلب دختران این ماه اسمشان زهره است و پسران این ماه هم با دختری به نام زهره ازدواج میکنند. مهریها به شدت شیفته مردم هستند، یعنی شیفته خدمت به مردم هستند و از همین رو اغلبشان در همین راستا به مدارج بالای سیاسی نائل میشوند. متولدین مهرماه معمولاً کمتر عصبی میشوند. حتی اگر شما در یک نزاع دسته جمعی یکی از نزدیکان آنها را هم به قتل رسانده باشید وقتی به شما میرسند جمله: آن قدر از تو بیزارم که میخواهم بزنم و دماغت را داغان بکنم را طوری میگویند که انگار دارند شعری لطیف را برایتان میخوانند. اما شما بهعنوان یک قاتل زیاد خوشحال نباشید چون مهریها آن قدر کینهای هستند که تحت هیچ شرایطی رضایت به عفو نمیدهند. ترازوییها خیلی تنبل هستند به طوری که اگر چیزی رویشان بیفتد حاضر نیستند که بلند شده و تلاش بکنند و خودشان را از زیر فشار آن دربیاورند

مرد متولد مهر

مردهای متولد این ماه معمولاً برای رفع مشکلات دیگران راه حلهای فراوانی دارند اما همیشه در حل مشکلات خودشان عاجز هستند. اگر یک مرد متولد مهر به شما لبخند زد بدون هیچ گونه مقاومتی فریفته او بشوید و همان لحظه بروید و به او ابراز عشق بکنید زیرا خنده مردهای متولد این ماه چنان دلفریب است که حتی اگر قلبتان از سنگ هم باشد، نمیتوانید مقاومت بکنید. اگر چاه دستشویی منزلتان پر شده و به این نتیجه رسیدهاید که باید خالی بشود، خودتان تصمیم گرفته و آن را خالی بکنید زیرا گرفتن تصمیمهای معمولی برای مرد متولد مهر به دشواری اهلی کردن یک گاومیش وحشی است! اگر او تصمیم گرفته باشد که یک فاضلابچی بیاورد و در بین راه متوجه بشود که برای سه- چهار بار دیگر میشود از دستشویی استفاده کرد، به یکباره تصمیمش را عوض میکند.
مرد متولد مهر به شدت هرچه تمامتر از ریخت و پاش بیزار است. اغلب مردهای مهری که زنشان را طلاق میدهند به این دلیل است که همسر آنها ریخت و پاش را برابر با تمیز نگه داشتن خانه میداند و از آن طرف هر چه دلشان میخواهد پول مرد مهریشان را خرج میکننند و این قضیه باعث عصبانیتشان میشود و در نتیجه به اولین محضری که میرسند، زنشان را طلاق میدهند.
اگر بنا به هر دلیلی از زندگی با مرد مهریتان خسته شدهاید و میخواهید از او جدا بشوید سیر و پیاز را با هم مخلوط کرده و بگذارید خوب سرخ بشود، البته پنجره را هم ببندید. مطمئن باشید او به خانه که بیاید هر چه قدر هم که خسته باشد، شما را میبرد و طلاق میدهد.

زن متولد مهر

زن متولد مهر بسیار جذاب و آرام صحبت میکند. لباسهایی از جنس حریر و تور میپوشد. او مثل عروسک کوچکی است که شما میتوانید- در صورتی که وزنهبردار بوده باشید- او را با یک دست بلند کنید و به زمین بزنید. حالا چرا به زمین بزنید؟! به این دلیل که معمولاً زنهای متولد مهر چاق هستند و حتی اگر شما وزنهبردار هم بوده باشید مطمئناً نمیتوانید او را بالای سرتان ببرید و از دستتان میافتد. زنهای متولد مهر در هر کشوری که باشند معمولاً ضد رژیم غذایی هستند و دلیلش هم این است که یا بیش از اندازه چاق هستند و یا زیاد از حد لاغر. زن متولد این ماه معمولاً با مردها راحتتر از زنها ارتباط برقرار میکنند اما عمق و ماندگاری رفاقتش با زنها بیشتر از مردهاست چرا که معمولاً زن متولد مهر به مرد بهعنوان یک اسباببازی نگاه میکند. اما این نکته را فراموش نکنید که زنهای مهری خیلی حال و حوصله بازی کردن ندارند. اگر شما با یک زن مهری ازدواج کردهاید باید به شما بگوییم که کار خوبی کردهاید زیرا برای همسر شما زن بودن یک شغل دائمی است و مایل است که آن را به نحو احسن انجام بدهد. اما باید بگوییم که خیلی از همسر مهریتان توقع رفتارهای زنانه نداشته باشید زیرا ممکن است زمانی حال بکند که کت و شلوار بپوشد و برود و در یک قهوهخانه قلیان بکشد و دیزی بخورد و اگر پا داد قهوهخانه را نیز به هم بریزد!

بیماریهای متولد مهرماه

متولدین مهرماه علیرغم اینکه خیلی به سلامتیشان اهمیت میدهند غالباً به راحتی مریض میشوند. مثلاً ممکن است از یک دیر رفتن به دستشویی ساده، سنگ مثانه بگیرند و فوراً هم بمیرند. مهریها باید بدانند که اگر به یکباره همه جای بدنشان شروع به خارش کرد الزاماً از نرفتن به حمام نیست و ممکن است که افسردگی گرفته باشند اما خیلی نگران نباشند چون به دلیل این بیماری نخواهند مرد. یکی از مهمترین عوامل مرگ بیشتر مهریها این است که یا سنگ یا خود ترازو میخورد توی سرشان. پیشنهاد میشود که برای طول عمر بیشتر متولدین مهرماه علاوه بر اینکه سیگار نکشند و روزی ده دقیقه هم ورزش کنند، سعی کنند که حتیالمقدور از زیر ترازو و سنگ ترازو هم رد نشوند.

متولدین آبان

اغلب متولدین آبان دارای دو گوش، دو پا، دو دست و یک دماغ هستند. دماغ متولدین این ماه یا بیش از اندازه گنده و یا خیلی کوچک است. و کمتر کسی از متولدین این ماه را میتوان پیدا کرد که از دماغی میزان و استاندارد برخوردار باشد. علامت طالعبینی متولدین آبان عقرب است. بنا به روایتی، خالق ضربالمثل «نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است» یک آدم متولد آبان بوده که در ردیف بزرگترین توجیهگران زمان خودش محسوب میشده است! همچنین با توجه به یکچنین علامت طالعبینی میتوان نتیجه گرفت که خوانده تصنیف «عقرب زلف کجت با قمر قرنیه» هم یک خانم متولد آبان ماه بوده است. عنصر متولدین آبان ماه آب است. البته باید اذعان کرد که نباید کارگردان یک سریال ضعیف تلویزیونی را به صرف اینکه آب به کارش بسته است متولد آبان ماه خواند! متولدین آبان ماه برخلاف عنصرشان هیچ نوع میانهای با هیچ گونه آبی ندارند.

اگر یک روزی با یک متولد آبان ماه پرحرف مواجه شدیدکه از زمان بدو شکلگیریاش به صورت یک جنین تا حالا که دختر پنجمش، هفتمین پسرش را حامله است بدون ذرهای مکث و حذف تاریخی برایتان تعریف کرد، قبل از اینکه او را نکوهش بکنید شانس و اقبال خودتان را مورد بازنگری قرار بدهید زیرا آبانیها اساساً آدمهای کمحرفی هستند و آن یک مورد در تمام آبانیها یک استثناست که حالا آمده به پست شما خورده.

مرد متولد آبان

مردهای متولد آبان خیلی سرسخت هستند به طوری که اگر از طبقه پنجم یک ساختمان در حال ساخت یک شاخه آهن روی سرشان بیفتد چیزی که خواهد شکست آهن است نه سر آنها! اگر جزو دوستان، اقوام و همسایههای یک مرد آبانی هستید، مطمئن باشید که نمیتوانید مانع تصمیمات مهم او بشوید. گر چه در بسیاری جاها حق با شماست و تصمیمات آشنای آبانی شما مهم نیست مثل اینکه تصمیم گرفته که در مراسم شب عقدش که همه او را نگاه میکنند دستش را توی بینیاش بکند!

مرد متولد آبان شیفته اسرار بوده و هیچ رازی را سربسته باقی نمیگذارد. از آنجا که اسرار زنانه قدرتمندترین وسیله دفاع هر دختری به شمار میروند وقتی که مرد آبانی اسرار شما را کاملاً آشکار میکند احساس میکنید که خلع سلاح شده و بیحفاظ در معرض او قرار گرفتهاید اما نگران نباشید زیرا مردهای متولد آبان به دلیل اینکه به این مفهوم قراردادی اعتقاد دارند که چون مردند بنابراین نامرد نیستند، با شما ازدواج میکنند.

مرد متولد آبان یا شوخی نمیکند و یا اگر شوخی بکند در حد وحشتانکی میکند. مثلاً ممکن است که از شما خواهش بکند که از نردبان بالا رفته و چیزی را از روی پشت بام برایش بیاورید و همین که شما به پله آخر نردبان رسیدید با لگد به پایه نردبان بزند و شما را از آن بالا پایین بیندازد و درست در همان لحظهای که شما دارید از درد به خودتان میپیچید، او دلش را گرفته و بخندد و بگوید: ناراحت نباش خواستم کمی مزاح بکنم! مرد متولد آبان ممکن است که در راستای گسترش فرهنگ مزاح خیلی کارهای دیگر با شما بکند. اگر مردد هستید که با یک مرد متولد آبان ازدواج بکنید یا خیر، به شما توصیه میکنیم که تردید نکرده و حتماً این کار را انجام دهید زیرا مرد متولد آبان با همان یک بار ازدواج از هر چه زندگی مشترک است بیزار میشود و دیگر تن به هیچ ازدواجی نمیدهد و این برای شما که نگران ازدواج مجدد همسرتان هستید یک ایدهآل محسوب میشود.

زن متولد آبان ماه

اگر شما تصمیم دارید که زنی بگیرید که برایتان غذا درست بکند و به طور کل نیازهایتان را تأمین بکند، تحت هیچ شرایطی سراغ زن آبان ماهی نروید زیرا زنهای متولد آبان حتی اگر خودشان هم در اوج گرسنگی باشند به تکه نانی کپکزده قناعت میکنند و میتوان این طور نتیجهگیری کرد که اغلب عرفای عزلت نشین از دامن یک مادر آبان ماهی به اوج رسیدهاند.هیچ وقت به زن متولد آبان توهین نکنید زیرا او از شما بدجوری انتقام میگیرد. به عنوان مثال ممکن است که شما درخیابان یک شاخه گل را از روی دوستی و محبت به همسر متولد آبانتان هدیه بکنید. اما او متوجه دوستی شما نمیشود بلکه تصور میکند که چون این گل روی دست شما سنگینی میکرده و خسته شده بودید این گل را به او دادهاید و به اولین مأمور پلیسی که میرسد شما را که شوهرش هستید به عنوان یک مزاحم خیابانی به او معرفی میکند. اگر آدم ضعیفی هستید اصلاً سراغ زن آبان ماهی نروید چون زندگیتان خیلی زود به هم میریزد. زن متولد آبان تنها نسبت به مردان قوی وفادار خواهد ماند. اگر مرد ضعیفی هستید و قبل از خواندن فالخند این ماه با زنی آبانی ازدواج کردهاید به شما توصیه میکنیم که روزی دوازده زرده تخممرغ، یک گالن بیست لیتری شیر گوسفند و نیم کیلو عسل را با روغن حیوانی سرخ کنید و داغداغ بخورید تا قوی بشوید. اصلاً اشتباه نکنید، زن متولد آبان شما الکی میگوید که تسلط و زورگویی هیچ مردی حتی شما که شوهرش هستید را نمیتواند تحمل بکند. به این دلیل که او یک زن متولد آبان است و از خصوصیات بارز زنهای متولد این ماه هم توهم است، میتوانید با خیالی آسوده زورگویی کنید و کاملاً هم مسلط باشید!

بیماریهای متولد آبان

متولدین آبان تقریباً یکی- دو روز قبل از بدو تولد با مرگ دست و پنجه نرم میکنند ولی عموماً در سنین بالا از دنیا میروند و علت مرگشان هم معمولاً آن مریضی نیست که از یکی- دو روز قبل از تولدشان دچارش شدهاند بلکه اغلب به دلیل بیماری بددهنی از دنیا میروند. یعنی اینکه همین جور بیدلیل در خیابان به یکی فحش میدهند و به شنونده فحش برمیخورد و با پاره آجر میکوبد سر آبانی فحاش و او را به قتل میرساند.

متولدین ماه آذر

علامت طالع بینی متولدین ماه آذر قوس یا همان کمان است. اگر داشتید کنار یک دره برای خودتان راه میرفتید و به یکباره احساس کردید که دستی به پشت شما اصابت کرد به طوری که به داخل دره پرت شدید، در همان مسیر بین زمین و آسمان با موبایل با یکی از اعضای خانوادهتان تماس گرفته و بگویید که از فرد مربوطه به دلیل قتل شما شکایت نکنند چرا که قاتل شما یک آذری بوده و با آن حرکت میخواسته به شما بگوید که چقدر این بلوز یقه اسکی به شما میآید! اغلب آذریها معمولاً در طول روز به طور متوسط هفت یا هشت بار داخل جوی آب، چاله و سوراخ میافتند و دلیلش هم اینکه آنها در موقع راه رفتن قاطعانه به طرف جلو گام برداشته و سرشان را بالا نگه میدارند.طرز صحبت کردن متولدین آذر اگر خارجی نباشند فارسی است! منتهی از زبان فارسی فقط کلماتی را که به رکگویی و صراحت منتهی میشود بلدند. لازم به ذکر است که هنوز مشخص نشده که آذریها در محاوراتی که به رکگویی و صراحت منتهی نمیشود با چه زبانی صحبت میکنند. اگر تاریخ احزاب چریکی را مرور بکنید متوجه میشوید که اغلب احزابی که به سرعت توسط ماموران امنیتی متلاشی شدند به دلیل حضور زیاد متولدین این ماه در آن حزب بوده زیرا آذریها خیلی رازدار نیستند و آن چیزی که در ذهنشان میگذرد فوراً به زبان میآورند.از افراد شاخص متولد این ماه میتوان به آرش کمانگیر، زورو و رستم اشاره کرد البته همانطور که میدانید این دو مورد آخر با شمشیر مبارزه میکردند نه کمان. دلیلش هم این است که اینها در دوره زمینشناسی سوم خلق شدهاند و در این دوره شمشیر ابزار مدرن و کمان ابزار سنتی محسوب میشده است!

مرد متولد آذر

نمیخواهیم شما را نسبت به این مرد ناامید کنیم ولی حقیقت این است که مرد متولد آذر عادتهای عجیب و غریبی دارد. مثلاً ممکن است بعد از ازدواج با شما به این مقوله عادت کرده و چندین بار دیگر هم ازدواج بکند! و یا به دلیل اینکه به کار کردن در نیمههای شب عادت دارد کف اتاقش را که سقف همسایه طبقه پایین محسوب میشود به وسیله کلنگ خراب کرده و همان موقع از نو سرامیک بکند. مرد متولد آذر بسیار بلندپرواز است به طوری که ممکن است برود روی کوه دماوند و خودش را رها کرده و پرواز بکند! سعی کنید هیچ وقت عاشق یک مرد آذری نشوید زیرا اگر منزل شما در حوالی کوه دماوند باشد او حتی حاضر نیست برای دیدن شما با ماشین هم به آنجا بیاید چه برسد به اینکه بخواهد کوه دماوند را با تیشه فرهاد خراب کند و خودش را به شما برساند.اگر اصرار به ازدواج با مرد آذرماهی دارید سعی کنید با یک مرد آذری خارجی ازدواج کنید. دلیلش این است که مرد آذری خارجی به شدت شیفته ورزش فوتبال است و دوست دارد برای رفتن به استادیوم شما هم همراه او باشید و از آنجایی که در ایران حضور زنها در استادیوم ممنوع است این ممنوعیت در درازمدت زندگی شما را سرد خواهد کرد.

زنهای متولد آذر

زنهای متولد آذر از اتفاقات بیرون از خانواده بیشتر از اتفاقات درون خانواده اطلاع دارند. مثلاً ممکن است زن متولد آذر به خواهرش که برای شام به خانه آنها آمده بگوید: پس چرا شوهرت را نیاوردی و این در حالی است که خواهر او مدتی است با شوهرش متارکه کرده است! یک زن آذری را میشناسم که بعدازظهر یک روز زنگ زده بود به شوهرش و گفته بود: عزیزم شب مهمان داریم لطفاً میوه فراموشت نشود و شوهرش جواب داده بود: لطفاً بگو که بابا جانت برای میوه بخرد، چون ما شش ماه است که از هم جدا شدهایم!اگر میخواهید با یک زن آذری ازدواج کنید، از همان صبح علیالطلوع روز خواستگاری بروید و روزی پنج دقیقه ورزش بکنید زیرا زن آذری شما از دو چیز بیزار است اول مرد و دوم مرد ضعیف. البته در نظر داشته باشید که بیشتر از پنج دقیقه هم ورزش نکنید زیرا اگر شما بهعنوان شوهر او در برنامه قویترین مردان ایران هم مقام اول را کسب بکنید ولی در مقابل غذای شور اعتراض نکنید، او این عدم اعتراض شما را ضعفی عمیق تلقی کرده و طلاقش را میگیرد. از ویژگیهای دیگر زن متولد آذر شلختگی اوست. در توضیح شلختگی زنهای این ماه همین قدر کافیست که بدانید آنها معمولاً ظرفهای کثیف را در یخچال و باقیمانده غذا را در آشپزخانه میگذارند! اگر یک زن آذری به شما گفت که عاشقتان شده همان الساعه غش نکنید زیرا عشق این زنها مثل گل لاله عباسی است و فقط شبها باز میشود و روز بعد که بسته شد دیگر برای همیشه بسته میماند.

بیماریهای متولد آذر

آذر شایعترین بیماریها در نزد متولدین آذر بیماری پرحرفی است. آذریها معمولاً از سختترین سرطانها جان سالم به در میبرند و سکته پنجم هم نمیتواند آنها را از پا دربیاورد ولی در اثر بیماری پرحرفی دهانشان کف کرده، نفس کم میآورند و از دنیا میروند. یکی دیگر از بیماریهایی که به صورت ویروس در هوا پخش میشود و بیشتر آذریها را مبتلا میکند بیماری بدقولی است. آنها آن قدر بدقولی میکنند که بالاخره فرد ایستاده در سر قرار کلافه شده و با یک تکه چوب میزند توی سر آنها به طوری که همان لحظه ضربه مغزی شده و از دنیا میروند!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *