سلول های بدخیم چه نقشی بر نیروی دفاعی بدن دارند؟

 

در این جهان هستی همه چیز اگر در جای مناسب خود قرار داشته باشد دارای خواصی است. سلول های بدخیم که باعث تضعیف نیروی دفاعی بدن می شوند اگر در همان جای خود قرار بگیرند با غذایی های که مصرف می شود می توانند خطرناک شوند.

بطورکلی و بر طبق مشاهدات، سلول‌های بدخیم در بدن افراد ضعیف تشکیل می‌شود و با محیط اسیدی پیشرفت می‌کنند. یا غذاهای حیوانی مهاجم می‌شود و گیاه خواری باعث بی آزار شدن سلول‌های بدخیم می‌شود.معمولاً مصرف گیاهان باعث پایین آمدن جریان الکتریسیته در بدن می‌شود و بعضی از گیاهان محرک می‌توانند باعث تقویت اعمال بدن شوند.

فلفل، سیر و پیاز، ترب و سایر ادویه محرک باعث شدت بخشیدن به جریان الکتریسته بدن شده و اعمال بدن را تقویت می‌نمایند.

در صورت افزایش نیروی مقاومت بدن، حمله سلول‌های مهاجم کاهش یافته و هنگامی‌که سلول‌های دشمن نمی‌تواند به بدن آسیب برساند در نقطه‌ای مخفی می‌شود.

عدم تعادل و هماهنگی در نیروی دفاعی بدن نسبت به سلول‌های بیگانه، باعث آشفتگی بدن می‌شود و هنگامی‌که نیروی دفاعی بیشتر از قدرت دشمن می‌شود حالت تهاجمی‌بدن افزایش یافته و سلول‌های بیگانه تا اندازه‌ای تابع می‌شوند.

در صورتی که اختلاف پتانسیل بین سلول‌های دفاعی بدن، و واحدهای مهاجمی ‌دشمن در حدود تعادل قرار گیرد حالات حمله و دفاع کاهش یافته و با انر‍ژی مورد نیاز شخص می‌تواند سلول‌های بیگانه را به محلی دیگر انتقال دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *