جوک باحال سری اول

جوک باحال سری اول

جوک

کی میتونه اینارو بگه؟؟؟؟!!! مردم از خنده

۵ بار بگو :

لای رولت رنده ی لیمو رفته

اگه میتونی ۵ بار بگو :

چیپس ، چسب ، سس

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی :

چه ژست زشتی

سریع بگو :

سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

۳ بار بگو :

سه کیسه سیر سه شیشه شیر!

۳ مرتبه تکرار کن :

لیره رو لوله لوله رو لیره

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

ششلیک شنسل شنسل ششلیک

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :

کانال کولر تالار تونل

۵ بار سریع بگو :

افسر ارشد ارتش اتریش

فعلا همینا رو بگین تا فردا تمرین جدید بدم!😄

@

حیف نون  دوستشو ناجور زده بود.

کار به دادگاه کشید!

قاضی میپرسه چرا زدیش؟

میگه ۱۰ سال پیش بهم گفته بود اسب آبی

قاضی : ۱۰ سال پیش گفته الان زدیش؟!!

حیف نون :دیشب تازه اسب آبی رو تو تلوزیون دیدم 😕😐😂😂

@

امروز با خانومم دعوام شد..

من:

اگه خیلی ناراضی بودی و ازم خوشت نمیومد میخواستی روز عقد بله نگی…!!!😡

خانوم:

من روز عقد به تو بله نگفتم!

یکی پشت سرم گفت:

« داماد شبیه میمونه»

منم گفتم بله..

اینم از زن زندگیمون…

به چی دلمون خوش باشه…😂

 

 

‏فروشنده ها شبا ازخواب میپرن هی تکرار میکنن :

” من از همین کار واسه خونه خودم بردم عالیه ”

بعد زنشون میگه بخواب میمون تو واسه این خونه کوفتم نیاوردی 😑😂😁

@

ﻳه ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻤﻴﺮﻩ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﻬﺸﺖ

ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﺎﻥ ﻭﭘﻨﻴﺮﻭ ﺧﻴﺎﺭ ﻣﻴﺪﻥ🙂

ﺭﻭﺯﺩﻭﻡ ﻧﺎﻥ ﻭ ﭘﻨﻴﺮﻭ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ ﻣﻴﺪﻥ🍉🍪

ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﻣﺎﺳﺖ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﻣﻴﺪﻥ.😁

ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﻡ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺟﻪ ﺧﺒﺮﻩ

ﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ ﻭﺳﻮﭖ ﻏﺬﺍ ﻣﻔﺼﻠﻪ . 🍝🌮🍛

ﻣﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺎﻥ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻴﮕﻪ ﭼﺮﺍ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺣﺎﺿﺮﻯ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﻢ

ﻣﻴﻜﻪ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮﺍ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻢ دیگ ﺑﺎﻻ ﻭﭘﺎﯾﯿﻦ ﻛﻨﻴﻢ😂😂🤣😳😜😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@

ﺧﺪﺍ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ شیطان : ﺍﮔﻪ تونستی ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﺵ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯽ ، می بخشمت…

ﺷﯿﻄﺎﻥ : ﻫﻪ … ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ !

۲ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺖ …

ﺧﺪﺍ : ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﯼ؟ تونستی ؟

شیطان : ﮐﺎﮐﻮ ﻭﻟﻢ ﮐﻦ …! ﺣِﺴﺶ ﻧﯿﺴﺖ .😂😂

@

قبل از ازدواج

مرد  :  با این حرفت خوشحالم میکنی

زن   :  میخوای از پیشت برم؟

مرد  :  نه فکرشم نکن

زن   :  منو دوس داری؟

مرد  :  البته

زن   :  تاحالا به من خیانت کردی؟

مرد  :  نه واسه چی این سوالو میپرسی؟

زن   :  منو مسافرت میبری؟

مرد  :  مرتب

زن   :  منو کتک میزنی؟

مرد  :  به هیچ وجه

زن   :  میتونم بهت اعتماد کنم؟

😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋

بعد از ازدواج

همین متن را از پایین به بالا بخون😂😂😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌@

دو تا ابادانی رو بردن جهنم ،فرداش با لباس سیاه و کثیف برگشتن ،

پرسیدن چرا اینطوری شدید؟

گفتن: خدا وکیلی کار دو نفر نبود ولی خاموشش کردیم!😳😑😄😂😂

@

ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺧﺘﺮ ۱۴ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻓﮑﺮ

ﻣﯿﮑﻨﯽ ۲۶ ﺳﺎﻟﺸﻪ😁..

ﺯﻥ ۴۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ۱۴ ﺳﺎﻟﺸﻪ 😳…

ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺧﺘﺮﻩ 😛..

ﺩﺧﺘﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﭘﺴﺮﻩ 😄…

ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﻮﻧﻪ ﺷﺪﯼ

ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ 😂…

ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑنی 😭)

ﺗﻮ ﺣﻤﺎﻡ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ 😅)

ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﺨﻮابن

ﺗﻮ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻦ 😱😎

ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭﺱ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ 😇

ﻣﻮﻗﻊ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻥ( 🚕

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﻣﺘﻨﻔﺮﻥ ” ﻋﺸﻘﻢ ” ﻣﯿﮕﻦ😘😘😍😍

ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻥ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻦ 😍😍

ﻣﻮﻗﻊ ﺗﯽ ﻭﯼ ﺩﯾﺪﻥ تلگرامﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﻣﻮﻗﻊ تلگرام ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ 😳😳😳

ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭن 😄😄😄

ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺍﺑﻦ😳

ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ 💌

ﻭ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ 🙏🙏🙏

ﯾﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺍﺻلا ﻣﻤﮑﻦ

ﻧﯿﺴﺖ☺️☺️…

ﻧﺨﻨﺪ‌ 😀😀ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ هستی👍👍👍

ﻣﯿﺮﯼ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻣﯿﮕﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟😂

ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺴﮑﻦ مهر

ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﮐﻨﯽ ﻣﯿﮕﻦ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﯼ؟😳

ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻨﻮ ﮔﻮﺵ ﮐﻦ

ﻣﯿﺮﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻐﻞ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺘﺎﻫﻠﯽ ؟😁

ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﯽ

ﻣﯿﮕﻦ ﺷﻐﻠﺖ ﭼﯿﻪ ؟

به ایران خوش

امدی😂😂😂

@

باهمه بله با ماهم بله!؟

بازرگانی ورشکست شد و طلب کاراش اونو به دادگاه کشوندن بازر گانه با یه وکیل مشورت کرد

و وکیل بهش گفت : توی دادگاه هر کس از تو چیزی پرسید بگو (بله)

با زرگان هم پولی به وکیل داد و قرار شد بقیه پول رو بعد از دادگاه به وکیل بده

فرداش در دادگاه در جواب قاضی و طلباراش همش گفت :

(بله و بله)تا اینکه قاضی گفت این بیچاره از بدهکاری عقلش رو از دست داده

بهتره شما ببخشیدش طلب کارها هم دلشون به حال اون سوخت و اون رو بخشیدن

فردای اون روز وکیله به خونه بازر گان رفت و بقیه پولش رو طلب کرد

و مرد بده کار در جواب گفت:

(بله)وکیلم گفت:

باهمه بله با ما هم بله🤣🤣

@

‏از اولین جلسه کلاس زبانم برگشتم خونه تا بابام اومد گفتم: های😊

با کمربند افتاد به جونم انقد زد که کبود شدم😢

بعدا فهمیدم تو دهات بابام اینا میخوان اسبها رو صدا کنن بهشون میگن های😕😂

@

بابام دیشب اومده میگه چرا بیداری؟

میگم خوابم نمیبره بابا جون!

میگه بخواب خوابت میبره عزیزم

فهمیدید؟ خیلی هم ساده بود

اصن نمیدونم چرا به فکر خودم نرسید شما هم از این به بعد هر وقت خوابتون نبرد، بخوابید خوابتون میبره.😂😂

@

این دستگاه فشار خون مچی ها از یخچالم برا خونه واجبتره!

میشه باهاشون چند ساعت مهمونارو سرگرم کرد! نه میوه نه آجیل

حتی میشه شام رو هم پیچوند به خاطر فشار بالا 😂

@

‏میگه اگه روده پیچ‌ نداشت اگه میگوزیدی سرعتش گرفته نمی‌شد و با سرعت ۱۶۰کیلومنر میومد بیرون و هفتاد متر پرت میشدی جلو.😳

بدم نمیشد آش رشته میخوردیم بدون اسنپ می‌رفتیم سر کار😁

@

مرده زنگ میزنه خونه، میگه عزیزم من بعداز ظهر با دوستم میام خونه… زنش میگه خونه ریختو پاشه

مرده:  میدونم

زنه:  ظرفا کثیفه

مرده: میدونم

زنه:  توى یخچال هم هیچی نداریم …

مرده:  میدونم

زنه:  تو ک همه رو میدونی پس چرا دعوتش کردی

آخه هوس زن گرفتن کرده، گفتم،بیاد وضعیتمو ببینه شاید پشیمون شه ….!😂😂😂

@

‏ما یه سری رفتیم تو یه موسسه خیریه که زندانی آزاد کنیم

گفتن برنامه‌تون چیه؟

گفتیم حفر گودال و تونل تا زیر سلول و آزادی زندانیان😌

با چوب دنبال‌ِمون کردن بیشورا😂

@

‏دختر همسایمون رو واسه نهار رستوران دعوت کردم،

تموم کردیم رفتیم واسه حساب دیدم خیلی رقم بالا رفته بهش گفتم حساب میکنی یا زنگ بزنم بابات؟

😂😂

خبر دادن یه یارویی که قبلا خواستگار مامانم بوده فوت کرده

یک هفتست بابام تو خونه راه میره میگه خداروشکر کنید من مامانتونو گرفتم وگرنه الان  یتیم شده بودید

😂😂😂

@

‏فرق خانما و اقایون تو خرید اینه که

آقایون اولین چیزی که خوششون بیادو میگیرن 😊

ولی خانما اولین چیزی که خوششون اومدو میذارن کنار میرن کل شهرو میگردن که خیالشون راحت شه بهتر از اون نیس بعد میان میگیرنش 😐😂😂😂

@

ملخ::🦗🦗

در هیچ کشوری به اندازه ایران به ما سخت نگذشت

ما به دستور (جونمرگ شده ترامپ )با زره و ماسکهای پیشرفته ضد سم  به ایران امدیم که  مزارع انان را  بخوریم تا گرسنه شوند

غافل از انکه انهاگرسنه تر از ما بودن ومارو خوردن 😫

ما از جنوب وارد ایران شدیم و فقط نرسیده به گراش ۶۵ درصد تلفات دادیم 😫

بزرگ و کوچک ما رو گرفتن   کباب کردن سرخ کردن و خوردن (جونمرگ بشه ترامپ )

۳۰٪ تلفات اوز واطراف ان ‌

جالب اینجاست ( رو پشت بام ها ماها رو خشک کرده بودن داخل سینی )اینا دیگه کی هستن 🦗😮

کجای دلم بزارم

خلاصه ما به جهرم نرسیدیم !!

الان با ۵٪باقی مانده داریم برمیگردیم 😫🦗🦗

خاطرات یک ملخ از مهاجرت افریقا به ایران 👻🤪

@

#حکایتهای_ملانصرالدین

گم شدنِ خرِ ملا

یک روز ملانصرالدین خرش را در جنگل گم کرد

موقع گشتن به دنبال آن یک گورخر پیدا کرد

گفت: ای کلک لباس ورزشی پوشیدی تا نشناسمت؟! 😂

@

بیاین یکم اصفانی یاددون بدم😍!

فقط تسمه تایم پاره نکنید یه وقت😆

(بیزینس)=وقتی دوچرخه یه اصفانی زین نداره!

(دنی مارچیارا)=دهن مارهای کوچک رو ببین!

(پساکاتوکو)= پس ساک های تو کجاست؟!

(بهم نَزوکین)=باهم دعوا نکنید!

(پکوکو آماکو)=پس کوکوهای ماکجاست!؟😂😂

@

‏یه بار یکی از دوستام دعوتم کرد خونش

تا رسیدیم خونشون به زنش گفت خانوم چایی بیار مهمون داریم

زنش آروم گفت قند نداریم

رفیقم یهو بلند داد زد:

شد ما یه خری رو بیاریم خونه تو نگی قند نداریم

هر الاغی رو ما آوردیم خونه یا چایی نداریم یا قند

بزرگوار خیلی رفیق بازه فقط فن بیان خوبی نداره😂😂

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.