جواب کامل همه مراحل بازی گیج

بازی گیج

بازی گیج

پاسخ مراحل بازی گیج

۱- روی صفحه کلیک کنید !
۲- مجدد روی صفحه کلیک کنید !
۳- با انگشتت چند بار روی صفحه به سمت چپ بکش !
۴- روی صفحه بزنید و نگه دارید !
۵- با دو انگشت روی صفحه بزنید و نگه دارید !
۶- دستگاه رو حول خودش برعکس بگیر !
۷- با انگشت از سمت چپ صفحه به سمت راست بکشید !
۸- در منوی بالا روی راهنما کلیک کنید !
۹- انگشت روی الف نگه دارید و به سمت ب بکشید !
۱۰- انگشت روی صفحه بزار و عین عقربه ساعت بچرخون !
۱۱- دستگاه را به سمت پشت سرتان هدایت کنید !
۱۲- دستگاه را عین افسار اسب تند تند تکان دهید !
۱۳- روی کلمه [ اینجا ] لمس کنید !
۱۴- روی [ کلمات ] و [ دقت ] لمس کنید !
۱۵- با دو انگشت روی صفحه،عین حالت راه رفتن تپ کنید !
۱۶- دوربین عقب دستگاه را به سمت بالا بگیرید !
۱۷- انگشت به سمت راست بکشید و ول کنید !
۱۸- روی قسمت سیاه تپ کنید و سپس روی نوار سفید،تکرار کنید !
۱۹- روی %۸ کلیک کنید و عدد ۱۰۰ را تایپ کنید !
۲۰- کار های خواسته شده را گوش و انجام بدید !
۲۱- خرید درون پرداختی بازی را انجام دهید !
۲۲- ۱۰۰ بار روی صفحه کلیک کنید !
۲۳- روی ب کلیک کنید و نگه دارید سپس به سمت الف بکشید !
۲۴- منتظر بمانید تا مرحل تکمیل شود !
۲۵- دستگاه را به سمت چپ خودتان تکان دهید !
۲۶- دستگاه را به سمت راست خودتان تکان دهید !
۲۷- مجددا دستگاه را به سمت چپ تکان دهید !
۲۸- از پایین صفحه تپ کنید تا بالا !
۲۹- دستگاه را مانند شیرفلکه بچرخانید !
۳۰- دستگاه را مانند شیرفلکه به سمت مخالف بچرخانید !
۳۱- دستگاه را روی محل صافی قرار دهید و منتظر بمانید !
۳۲- روی الف و ب همزمان دست نگه دارید !
۳۳- روی کلمه [ و ] [ د ] [ ر ] به ترتیب لمس کنید !
۳۴- روی صفحه مانند یک همزن هم بزنید !
۳۵- وسط صفحه کلیک کنید !
۳۶- از منوی بالا مرحله بعد را انتخاب کنید !
۳۷- با دو انگشت روی صفحه لمس کنید !
۳۸- گوشی را مانند حالت زنگ خورن بردارید !
۳۹- صدایی ایجاد کنید تا میکروفون دستگاه متوجه شود !
۴۰- روی الف دست نگه دارید !
۴۱- با دو انگشت وسط صفحه را بشکافید !
۴۲- روی صفحه ۱۰۰۰ بار تپ کنید !
۴۳- دستگاه را مانند دوغ تکان دهید !
۴۴- دستگاه را به سمت بالا تند تند تکان دهید !
۴۵- مانند پارچ اب،اب بریزید !
۴۶- از کلمه [ ا ] تا [ ی ] به صورت موجی حرکت کنید !
۴۷- دستگاه رو بزار روی دیوار و با دو انگشت بزن رو صفحه !
۴۸- نمایشگر دستگاه را به صورت خوابیده روی زمین قرار دهید !
۴۹- نمایشگر دستگاه را نوازش کنید !
۵۰- نمایشگر دستگاه را روی زمین گذاشته و روی دستگاه تپ کنید !
۵۱- روی الف نگه دارید و به سمت پ و ب حرکت کنید !
۵۲- دستگاه را به زوایه های مختلف حرکت کنید !
۵۳- روی فاصله ایجاد شده دست نگه دارید !
۵۴- روی این متن بالا دست نگه دارید و به سمت چپ بکشید !
۵۵- دستگاه را روی دیوار قرار دهید و روی صفحه تپ کنید !
۵۶- دستگاه را مانند جغجغه تکان دهید !
۵۷- تروی صفحه به حالت پشت و رو تپ غلت دهید !
۵۸- روی ۱ و ۲ لی لی برو !
۵۹- روی اعداد به صورت لی لی حرکت کنید !
۶۰- روی اعداد به صورت سه انگشت لی لی بازی کنید !
۶۱- روی صفحه نقاشی کنید !
۶۲- دستگاه را به سمت های مختلف تکان دهید !
۶۳- دستگاه را به سمت هوا پرتاب کرده و بگیرید !
۶۴- گوش کنید و انجام دهید !
۶۵- ولوم گوشی را روی ۰ قرار دهید !
۶۶- به ترتیب روی کلمه ب ه م ن تپ کنید !
۶۷- روی نقطه دست نگه دارید !
۶۸- به حالت دویدن روی صفحه تپ کنید !
۶۹- دستگاه را به حالت شیب دار قرار دهید !
۷۰- بازی گیج را ببندید و مجدد وارد شوید !
۷۱- روی ب دست نگه دارید و تا پ بکشید سپس به سمت راست حرکت کنید !
۷۲- به صورت ۳۵۰ درجه دستگاه را بچرخانید !
۷۳- روی نوار سفید و کلمه سیاه دست نگه دارید !
۷۴- جلوی نوار سفید تند تند به حالت بریدن ضربه بزنید !
۷۵- دستگاه را روی زمین قرار دهید و سپس به صورت افسار تکان دهید !
۷۶- نوار سفید سمت راست را رسم کنید !
۷۷- روی [ بجز ] [ اونا ] [ از ] [ کلمه ها] [ همه ] به ترتیب کلیک کنید !
۷۸- هماهنگ با صدا ضربه بزنید !
۷۹- روی صفحه تپ کنید و نگه دارید !
۸۰- حساب کنید دستگاه شما یک سیب زمینی داغ است !
۸۱- روی صفحه ۱۰۰۰۰ بار تپ کنید !
۸۲- روی [ تو ] نگه دارید و بعد از رد شدن ول کنید !
۸۳- روی اسپری دست نگه دارید و دستگاه را تکان دهید !
۸۴- روی نوار سفید سمت راست به صورت هماهنگ دست نگه دارید !
۸۵- به حالت اسکی رفتن روی شیب دستگاه را تکان دهید !
۸۶- دستگاه را برعکس کنید !
۸۷- اینترنت دستگاه را قطع و وصل کنید و وارد شوید ! (بازی را نبندید)
۸۸- روی کلمه [ دستگاه ] فشار دهید !
۸۹- دستگاه را به شارژر متصل کنید !
۹۰- شارژر را از دستگاه بکشید !
۹۱- راست به چپ میشه،چپ به راست سفید میکنه !
۹۲- بعد از اتمام هر بار صدا روی قسمت سیاه کلیک کنید !
۹۳- کل صفحه را سفید کنید !
۹۴- برعکس مرحله ۹۱ پیش روید !
۹۵- راه خروج را با کشیدن خط مشخص کنید !
۹۶- روی مربع ها کلیک کنید !
۹۷- روی سفینه ها نگه دارید ! هر سفینه یک انگشت !
۹۸- دستگاه را مانند حالت فضا بچرخانید !
۹۹- هر انگشت یک مانع !
۱۰۰- صد شکر که این امد و صد حیف که ان رفت !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *