اس ام اس های تیکه دار و جملات سنگین سری جدید

 

نوشته های تیکه دار

 

فکر نکن باهات میحرفـــــــــــم خبریه !

نه عزیزم ما خرسواری تفریحمونه

هـــــــــــــــــه افتاد یاواست بندازمش

 

نوشته های تیکه دار

 

بین باتوام بچه خوشـــــگل

غرورمو ازسرراه نچیدم که هروقت خواستی خردش کنی

غرور من اگه بشکنه باتیکه هاش شاهرگ زندگیتو میزنم

 

نوشته های تیکه دار

 

برای یه دختر
بعضی وقتا
تَه اُتُوبوس…
اون صَندَلی آخَر…
کِنارِ شیشه…
بِهتَرین جای دُنیاست
بَرای آنکه مُچاله شَوی دَر خُودَت
سَرَت را بِچَسبانی به شیشه و
زُل بِزَنی به یک جای دور
و فِکر کُنی به چیزهایی که دوست داری…

 

نوشته های تیکه دار

 

تــکـلــــــــیــفــم بــا
خـودمــم
مـــــــــــعـلــوم  نــیــســت
تــو دلـم دَردِه
رو لــبــام  خـنــده …

 

نوشته های تیکه دار

 

می خـــــواهمت لعنتـــــی…!
امـــــــا…
گفته بـــــودم:
تنــــت کــه بـــوی دیگــــری بگیـــــرد…
تـــــا آخــــــر عمـــــر بـــــر مـــن…
حرامـــــی…

 

نوشته های تیکه دار

 

گـــذشـت کــردن مــن دو حـالــت داره:

یــــا اونــقــدر دوســتـش دارمــــ کـــه از اشـتبــاهــش مـیــگذرم

یــا اونــقــدر از چــشمــم مـیـوفتـــه کـــه از خــــودش و اشـتبــاهــش بــا هــم میــگــذرم

 

نوشته های تیکه دار

 

مغــــرور وخـــودشیفتهـ نیســـــــــــتیم ولی

یــآدگرفتیم تو زندگـــیمون منــــت اَحـــدی رو نکشیمـ…

خــــــــــداحافظـ ـــ تو فرهنگــ لغـــ ــت ما جــوابــش فقطــ یکـــ کـــلمـــســ ــ ـت…

بســــ ــــــــلآمــ ـــــ ـــتـــــ همیــــــــن…

 

نوشته های تیکه دار

 

غـــصــه نخــــــــور درســـت مــیشـــه . . .

درســــت نـــشـــد

تـمـــــوم کــه مــیشـــــــه

 

نوشته های تیکه دار

 

آدمــــی کــه مــیخــواد بــره , مـــیره!
دیـگــه داد نــمــیزنــه کــه : دارمــــ مـــیـرمــ…
اونـــی کــه رفـــتنشـــو داد مـیـزنـــه ؛
نـــمیــخواد بــره !!!
داد مـــیزنـــه کــه یــکـــی مـــانع رفــتنـش بــشه…!!!

 

نوشته های تیکه دار

 

به بعضیا باید گفت:حسابی منو دور بزن!!!!
خوب که سرت گیج رفت…….!
دوباره میفتی جلو پا خودم……

 

نوشته های تیکه دار

 

و اِمروز رسیدم

به جمله مَعروف کتاب سَمفونی مُردگان :

تَنهایی را فَقط در شلوغی

می توان حِس کَرد..!

 

نوشته های تیکه دار

 

چه قدر دردناک است
این مشکل که همیشه برای فرار از دست یک آدم
به آدم دیگری پناه برده ایم …
اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است

 

نوشته های تیکه دار

 

معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست ؟

من پشیمانم بگو تاوان آن سوگند چیست ؟

از تو هم دل کندم و هرگز نپرسیدم ز خویش

چاره ی معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست . . . ؟

 

نوشته های تیکه دار

 

از روے کینــه نیــسـت اگــر خـَنجــر بــه سـینــه ات مــے زننــد
ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو
دل مــــے برنـد!

 

نوشته های تیکه دار

 

به لبخندی مرا از غم رها کن

مرا از بی کسی هایم جدا کن

اگر مردن سزای عاشقان است

برای مردنم هر شب دعا کن . . .
هستــــی

 

نوشته های تیکه دار

 

به بعضیام باس گفت:

واسه کسی کلاس بزار که هم کلاسیت باشه

نه واسه ما که تو کلاسمون رات نمیدیم…

 

نوشته های تیکه دار

 

ﺁﻫـــﺎﯼ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣــﻦ ﺩﻋـــﻮﺍﺕ ﻣﯿﺸـﻪ
ﺍﻧﺘـﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺵ
↲ﻣــﻦ ﺑﯿﺎﻡ ﻣـــﻨﺖ ﮐﺸـﯽ ﻣــﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘــﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺸــﺎﻣﻢ
ﭘﺎﻫﺎﻡُ ﻣﯿــﺎﺭﻡ ﺑﺎﻻ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺧَــﻢ ﻧﻤﯿﺸــم
ﮔﻔﺘــﻢ ﺩﺭ ﺟﺮﯾــﺎﻥ ﺑﺎﺷــﯽ

 

نوشته های تیکه دار

 

دیر آمدی…

کمی تغییر کرده ام …

برای شناختنم عکسم را مچاله کن!!!

 

نوشته های تیکه دار

 

ضرب المثل قدیمــی هــم میگه

دو بـار بـگـی چـَـــشم ، دفعـه ســـوم میشــــی پــــَـ ش م

 

نوشته های تیکه دار

 

به بعضیام باید بگی:

این مشکل تو نی که نمیفهمی

مشکل از منه

که توقع دارم بفهمی

 

نوشته های تیکه دار

 

اﮔـــــــہ ﻣیﺨـــــــــﻮﺍے ﺑﺮﻧــــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷــــــے
یﺎﺩ ﺑﮕیـــــــــﺮﮐـــــہ ﺩﺭﻧـــــــــﺪﻩ ﺑﺎﺷـــــــے

 

نوشته های تیکه دار

 

هیـــچوَقــت
رِفیـقــاتـو بـا هَــم آشـنــا نَـکُــن
تـیـــم میـشَــن زَمیـنِـــت میـزَنَـن

 

نوشته های تیکه دار

 

ﺳَــــــﺮَﻡ ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻧﯿـــــــﺪ !
ﺗﻮ ﻣﻐـــــــﺰﻡ ﯾﻪ ﺳِﺮﯼ ﭼﯿـــــــــﺰﺍﺭﻭ
ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺧﻮﺍﺑــــــــﻮﻧﺪﻡَ
ﺍﮔﺮ ﺑﯿـــــﺪﺍﺭ ﺷَـــــﻦ ﺑﺎﺯ ‘ ﺩﺭﺩ ‘ ﺩﺍﺭﻥ

 

نوشته های تیکه دار

 

بہت گفتـــــن مــَــــــــرد؟ هـــــہ
بیخیـــــال حاجـــــے
تـــــعارفــــــــــ داشتن باهـــــات…
حـــــس میکنـــــے مـَــــرد شدی ؟
مَــــــــــرد بودن کہ به گـــــ‍ریه نکردن نـــــیس حاجے !
به گریه ننـــــداختـــنہ

 

نوشته های تیکه دار

 

ﺍﯾــــﻦ ﺭﻭﺯا ﺟُـــــــــﺰ ﺭَﻓﯿﻘــــام

ﮐَﺴـــے پُشتــِـــ ﺩُﺷﻤَﻨــام ﻧﯿـــﺲ

 

نوشته های تیکه دار

 

ﺁﯾﯿﻨـــــــــﻪ ﻫﺎ ﻟﻄﻔــــــ ﺩﺍﺭﻥ ،

ﻭ ﮔـــــــــــــــﺮﻧﻪ

ﻣـــــــﺎ ﺩﺍﻏــــــــــــــــــﻮﻥ تر

ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺣﺮﻓــــــــــﺎﯼﯾـــــﻢ !

 

نوشته های تیکه دار

 

نـگــــران مَـن نَـبـاش
چِـشـمـان وَحـشـی مَــــرا هـیـچ نـگـاه هـرزه ای
رامـــــ نـخـــواهــد ڪرد
نـگـراڹ خـودت بـاش ڪہ بـا هـــر لـبـخـنـــدی
رامـــــ مـیـشـــوی

 

نوشته های تیکه دار

 

شجاع باش
حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی
هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . .

 

نوشته های تیکه دار

 

گاهی لازم است بی رحم بود…..

نه با دوست نه بادشمن بلکه با خودت…

وچه بزرگت میکند ان سیلی که خودت میخوابانی بر صورتت…

 

نوشته های تیکه دار

 

سرت گرم است…مزاحمت نمیشوم….

اما بدان حرارت سرگرمیهایت مرا میسوزاند….

نوشته اس ام اس های تیکه دار و جملات سنگین سری جدید اولین بار در اس ام اس | اس ام اس عاشقانه پدیدار شد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *